Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne „Prometeusz”
ul. Zakopiańska 40 80-139 Gdańsk

tel. 58 301 88 32            email. biuro@prometeusz.org

Nasze placówki

Schronisko dla Osób Bezdomnych „Prometeusz”
tel. 731 345 490

Schronisko dla Osób Bezdomnych z usługami opiekuńczymi „Prometeusz”
tel. 500 063 122